Új jelszó kérése

Társasági és cégjog


Sorrend:

Beszerzés

A beszerzés egyike azoknak a menedzsment területeknek, amelyek látványosan fejlődtek a hazai vállalatok gyakorlatában az elmúlt években. Ez a fejlődés a beszerzés szerepének növekedését és az alkalmazott módszertan kiterjesztését hozta. A könyv második, átdolgozott kiadása egyszerre kíván szólni a beszerzési terület iránt érdeklődő egyetemi hallgatóknak és a gyakorlattal rendelkező, a tudásának rendszerezésére igényt tartó gyakorlati szakembereknek. Összegzi a beszerzéshez kapcsolódó ismereteket, elméleti és gyakorlati szempontból feldolgozva tárgyalja a beszerzés legfontosabb kérdéseit, hasznos áttekintést, rendszerezést nyújtva ennek a területnek a legfontosabb fogalmairól. A beszerzés stratégiai jelentőségének növekedése, a beszállítói hálózatok szerepe, a beszerzési szervezet feladatai, vagy az elektronikus beszerzés mind olyan témák, melyekkel kapcsolatban a beszerzési szakma hazánkban is gyakran vitákat folytat, a vállalati gyakorlathoz lassan zárkózik fel a közbeszerzés erősen szabályozott rendszere. A kötetbe beépülnek a hazánkban folytatott beszerzés-kutatások és a Budapesti Corvinus Egyetemen közel egy évtizede folyó beszerzés és közbeszerzés posztgraduális képzések eredményei is.

6 290 Ft
6 290 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Gazdaság és Jog
A gazdasági jog neves jogász szakértőiből álló szerkesztőbizottság folyóirata 2016-ban már huszonnegyedik éve jelenik meg. A folyóirat tág értelemben öleli fel a jogi és gazdasági témaköröket, a legaktuálisabb kérdéseket, a társasági és cégjog, a bank- és tőzsdejog, a verseny- és szerződéses jog, a munka- és szociális jog, a szövetkezeti és ingatlanjog, a médiajog, az információs jog, a sportjog, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság érdekes...
33 540 Ft
33 540 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Üzleti jog

A gyakorló gazdasági szakemberek jelentős része anélkül köt szerződéseket, dolgozik gazdasági társaságban vagy lép üzleti kapcsolatba gazdasági társaságokkal, hogy tisztában lenne a szerződési és a társasági jog alapjaival. A megszokott jogi megoldások azonban gyakran vezetnek vitákhoz: kiderül, hogy az érintettek szándéka és az eredmény nem fedi egymást. 2014-től, az új Polgári Törvénykönyv hatálybelépése után pedig még ezek a szokásos módszerek sem mindig alkalmazhatóak.

Jelentős gondot jelent az új Polgári Törvénykönyv áttekintése és értelmezése a nem jogász végzettségű, de a gazdasági élet különböző területein joggal is foglalkozó szakembereknek, például gazdasági vezetőknek, könyvelőknek, könyvvizsgálóknak, mérnököknek, közgazdászoknak.

Ennek a könyvnek a szerzői arra vállalkoztak, hogy két alapvető jogterület – a szerződési jog és a társasági jog – új szabályait ismertetik a jelen és a jövő gazdasági szakemberei számára. Jogról szólnak, de elsősorban nem jogászoknak. Bemutatják az érintett területek összefüggéseit, legfontosabb szabályait. A további kiegészítő információkat a dőlt betűs részek és a konkrét eseteket megoldásaikkal együtt bemutató példák tartalmazzák.

A könyv szerzői a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdasági Jogi Tanszékének oktatói, akik valamennyien gyakorló jogászként (bíróként, ügyvédként stb.) is tevékenykednek. Mindkét minőségükben kapcsolatba kerülnek az üzleti élet szereplőivel, ezért remélik, hogy segítségükre lehetnek a gazdasági szakembereknek a szerződésekre és a gazdasági társaságokra vonatkozó legfontosabb jogi ismeretek megszerzésében.

Lehetséges, hogy a könyv már elfogyott, csak erről nem tudunk (régebbi kiadású könyveknél előfordul). Épp ezért, megrendeléskor nem tudjuk garantálni, hogy a könyvet ki is tudjuk küldeni. Előre utalás esetén természetesen visszatérítjük a kiadvány árát, egyéb esetekben töröljük vagy módosítjuk a megrendelést, a megrendelővel történt egyeztetést követően.

5 000 Ft
5 000 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Céghírnök
„A Céghírnök az új Ptk. szabályaira koncentrál, folyamatosan foglalkozik a cégjogi, csődjogi, társasági jogi változásokkal. Megoldásokat próbál adni bizonytalan jogértelmezési kérdésekben és tudósít a bírói karban lefolyt viták eredményéről. Cikkeket jelentet meg a legaktuálisabb témákban, például a vezető tisztségviselők, fb-tagok , könyvvizsgálók szerződési és kártérítési felelősségi viszonyairól, a cégeket érintő kötelmi jogi változásokról, átmeneti szabályokról.”...
32 040 Ft
32 040 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Nagykommentár a cégtörvényhez

A nagykommentár utolsó időállapota: 2016. január 1.


 


A cégtörvény nagykommentárjának szerzői gazdasági és cégügyekkel foglalkozó bírák, akik a joggyakorlat szemszögéből, a módosításokat objektíven, de kritikusan szemlélve segítik a jogalkalmazókat a gazdasági jog értelmezésében. A kommentár műfajához hűen a szerzők paragrafushoz rendelten magyarázzák a cégtörvény rendelkezéseit, valamint egybegyűjtötték a Ctv.-hez kapcsolódó magyar bírói gyakorlatot (BH, EBH, BDT, KGD stb.).

10 290 Ft
10 290 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Rugalmas ösztönzés

Könyvünk első kiadása 2005-ben, míg a második 2007-ben jelent meg. Akkor még szárnyalt világgazdaság, azóta azonban nagyban megváltozott a juttatások, és különös tekintettel rugalmas juttatások (cafeteria) szabályozási környezete.


 


A könyv aktualizálását több tényező is szükségessé tette. Egyrészt jelentősen megváltozott a rugalmas juttatási rendszerek hazai gazdasági környezete, másrészről átalakult a szolgáltatók rendszere is, a külföldi szolgáltatók helyébe a magyar állam tulajdonában lévő szervezetek léptek.


 


Jelen munkát azzal az igénnyel írták a szerzők, hogy folytassák a korábbi két sikeres kiadást megélt könyv által kitaposott utat.


 


A könyvet egyaránt haszonnal forgathatják HR szakemberek, vállalatvezetők és azon érdeklődők, akik esetleg még a cafeteria rendszer bevezetése előtt állnak és azok is, akik meglévő rendszereiket szeretnék felülvizsgálni, hatékonyabbá tenni, növelve a juttatások ösztönző szerepét. A műben a Szerzők hazai és külföldi trendeket és tendenciákat egyaránt bemutatnak, emellett számos esettanulmány nyújt segítséget a pozitív példák megismerésében és elsajátításában, gyakorlati információ átadásában.


 


Olvasói vélemények:
„Minden szervezet sikere két lényegi pilléren nyugszik, amivel a vállalatvezetőknek tisztában kell lenniük:
1. motivált, elkötelezett, kooperatív, változást generáló kollégák
2. magas szervezeti rugalmasság, azaz képesség a gyors változásokra


 


Ez a könyv kiváló szakmai képet nyújt az ösztönzés és javadalmazás hazai és nemzetközi eszközeiről, gyakorlatáról. Általa bepillantást kapunk a jelen és a jövő motivációs tendenciáiba, ami inspirálja a versenyképes stratégiai gondolkodást és a hatékonyabb – megtérülőbb -, naprakészebb ösztönzési és javadalmazási eszközök portfóliójának kialakítását. Egyedülálló tudástár, 9 piaci esettanulmánnyal, minden érdeklődő, diák, szakember és vállalatvezető számára, tapasztalt szerzők tollából.”
(Jagudits Ákos Stratégiai HR Vezető, Jabil Circuit Kft.)


 


„A munka világára vonatkozóan számos motivációs elmélet, modell létezik. Mégis minden szakember számára szakmai kihívást jelent egy jól működő kompenzációs rendszer működtetése. A munka sohasem tekinthető véglegesnek, mert a változó világ és preferenciák megújulásra, a „játéktér” újrarajzolására késztetnek.


 


A szerzők alapos összegző munkájukkal, kiváló elméleti alapot adnak ahhoz, hogy a motiváció - ösztönzés - és juttatás fogalomkörét, stratégiai lehetőségeit és gyakorlatát megismerjük. Azt ne feledjük, hogy a rendszerek önmaguktól nem működnek! Az érintett munkavállalók, a szervezet működése - mint egy érzékeny gépezet - visszajelzi munkánk eredményességét. A könyvben ehhez is kaphatunk praktikus útmutatást. A komplexitás igénye a témavezetésben végig tetten érhető, ettől alapvető szakirodalomnak is tekinthető. Aktualizált tartalma, esettanulmányai révén a gyakorló szakembereknek is hasznára válhat.”
(Takács Pálné Humánerőforrás igazgató, Magyar Posta Zrt.)

4 725 Ft
4 725 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Építésügyi kiskönyvtár 1.

Lehetséges, hogy a könyv már elfogyott, csak erről nem tudunk (régebbi kiadású könyveknél előfordul). Épp ezért, megrendeléskor nem tudjuk garantálni, hogy a könyvet ki is tudjuk küldeni. Előre utalás esetén természetesen visszatérítjük a kiadvány árát, egyéb esetekben töröljük vagy módosítjuk a megrendelést, a megrendelővel történt egyeztetést követően.

Controlling esszék

A controlling a vezetéstudományok családjának egy tagja, amely a számvitel és a vezetéstudományok között lebeg, s egyúttal átjárást biztosít a gazdaságosságot leíró rendszerekből a gyakorlati vállalaltvezetés felé.


 


A controllingnak van szilárd elmélete, van általánosan elfogadott gyakorlata, bevett eljárásai, de vannak súlyos, megoldatlan elvi-elméleti problémái.


 


A könyvben a szerző ilyen controlling problémákat emel ki, osztályoz és elemez, mégpedig szakmailag közérthető, olvasmányos formában.

5 775 Ft
5 775 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Építésügyi kiskönyvtár 6.

A „kik, mikor és hogyan ellenőrizhetnek, milyen szankciókat alkalmazhatnak jogszabálysértés esetén?” kérdésekre ad válaszokat a kötet.

Tudnunk kell, hogy:  • az építőipari kivitelezési tevékenységet mely hatóságok, szervezetek (építésügyi hatósági, építésfelügyeleti, munkaügyi, munkavédelmi, fogyasztóvédelemi, APEH-ellenőrzés, szakmai kamarák ellenőrzése) mikor és hogyan ellenőrizhetik;

  • milyen jogosítványokkal rendelkeznek az ellenőrök és milyen jogai vannak az építtetőnek, a kivitelezőnek, az ellenőrzöttnek;

  • milyen bírságokat szabhatnak ki az ellenőrzés során;

  • milyen szankciókkal élhetnek az ellenőrök az építtető, a kivitelező és az építés egyéb résztvevőivel szemben;

  • mikor állítható le a kivitelezés?Lehetséges, hogy a könyv már elfogyott, csak erről nem tudunk (régebbi kiadású könyveknél előfordul). Épp ezért, megrendeléskor nem tudjuk garantálni, hogy a könyvet ki is tudjuk küldeni. Előre utalás esetén természetesen visszatérítjük a kiadvány árát, egyéb esetekben töröljük vagy módosítjuk a megrendelést, a megrendelővel történt egyeztetést követően.

Építésügyi kiskönyvtár 3.

Lehetséges, hogy a könyv már elfogyott, csak erről nem tudunk (régebbi kiadású könyveknél előfordul). Épp ezért, megrendeléskor nem tudjuk garantálni, hogy a könyvet ki is tudjuk küldeni. Előre utalás esetén természetesen visszatérítjük a kiadvány árát, egyéb esetekben töröljük vagy módosítjuk a megrendelést, a megrendelővel történt egyeztetést követően.

Építésügyi kiskönyvtár 5.

Lehetséges, hogy a könyv már elfogyott, csak erről nem tudunk (régebbi kiadású könyveknél előfordul). Épp ezért, megrendeléskor nem tudjuk garantálni, hogy a könyvet ki is tudjuk küldeni. Előre utalás esetén természetesen visszatérítjük a kiadvány árát, egyéb esetekben töröljük vagy módosítjuk a megrendelést, a megrendelővel történt egyeztetést követően.

Építésügyi kiskönyvtár 7.

A "kinek, milyen feladatai, kötelezettségei vannak a használatbavételi engedély megszerzését követően az építmény tekintetében?" kérdésekre ad válaszokat a kötet.

Tudnunk kell, hogy:  • az építési napló lezárását, a használatbavételi engedély megszerzését, az épület használatba vételét követően az építtetőnek, tulajdonosnak milyen kötelezettségei vannak, lehetnek az épület jókarbantartása során;

  • melyek azok az építményekkel szemben támasztott követelmények, melyek kielégítését az épület teljes fennállása során biztosítani szükséges és hogyan, milyen szakértőkkel és mikor kell megvizsgáltatni az építményeket;

  • mi a szervizkönyv és kinek, hogyan kell vezetnie;

  • mikor kell az energetikai tanúsítványt elkészíttetni;

  • milyen speciális teendők vannak a műemléki, a helyileg védett épületek, a világörökség tekintetében?

 

12

Webáruház készítés