Új jelszó kérése

Pénzügyi jog


Sorrend:

ÚJ
ÚJ
A HR gyakorlata

Ahogy azt a címe is sugallja, e munkájukban a hazai HR szakirodalom jól ismert szerkesztői-szerzői az emberierőforrás-menedzsment témában már hét kiadást megélt kézikönyvük után új közelítésmóddal jelentkeznek. A menedzsment e stratégiává váló funkciójának koncepcióira, modelljeire fókuszáló, az elméleti alapok fejlődését nyomon követő tárgyalásmódjuk mellett az eddigi kiadványokban is kitértek a gyakorlatban használható technikák, megoldási módok bemutatására, sőt azok alkalmazási gyakorlatának felvázolására.


 


Ennek a kiadványnak új sajátossága, hogy közelítésmódja az előzőek fordítottja, – úgy, hogy közben megtartja az ez idáig használt, definiált fogalmak, köztük a magyar nyelvtani szabályok változásai miatt mára idejét múlttá vált megnevezés használatát is –, hiszen kifejezetten a HR gyakorlatára fókuszál. Arra, hogy a vállalatok, intézmények milyen megoldásokat alkalmaznak emberi erőforrásaik menedzselése során.


 


Teszik ezt úgy, hogy egy 2019-ben az alapításának 30. évfordulóját ünneplő szervezet – a Cranet – 15 éves magyar tagsági viszonya alapján három felmérési forduló adatbázisa birtokában a világ, a kelet-közép-európai régió és a magyar szervezetek új évezredbeli HR gyakorlatának fejleményeiről tudnak képet formálni. Az évszázad első másfél évtizedének HR gyakorlatáról formált saját elemzési eredményeiket a releváns külföldi és hazai szakirodalomban megjelent empirikus felmérések megállapításaival is egybevetik. Mindezek mellett egy olyan módszertan – a benchmarking – használati módjára is rámutatnak, melynek segítségével az olvasók a könyvben található, valamint a szerkesztőkön keresztül elérhető információkat saját szervezetük HR gyakorlatának értékeléséhez, fejlesztéséhez is felhasználhatják.

7 340 Ft
7 340 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
A korai privatizációtól a késői vagyontörvényig
Engedje meg, hogy Kiadónk egy könyvkülönlegességre hívja fel szíves figyelmét! Sárközy Tamás „A korai privatizációtól a késői vagyontörvényig (Az állami tulajdon jogának fejlődése)” című könyve érdekes és izgalmas témát dolgoz fel. A könyv az intézményes privatizáció témakörét járja körbe, mely Magyarországon indult meg a legkorábban (1988-ban), és amely az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvénnyel zárult le.

A szerző végigkíséri az állami vagyonra vonatkozó jogalkotás fejlődésmenetét, különös tekintettel a privatizációs törvényekre. A könyv utolsó része az egységes állami vagyonkezelő szervezettel foglalkozik, amelyet a 2007-es vagyontörvény hozott létre. A munka részletesen elemzi az új törvényt, összefüggésben a folyamatban lévő államháztartási reformmal. Bízunk benne, hogy Sárközy Tamás új könyvét haszonnal forgatják majd olvasóink.

Lehetséges, hogy a könyv már elfogyott, csak erről nem tudunk (régebbi kiadású könyveknél előfordul). Épp ezért, megrendeléskor nem tudjuk garantálni, hogy a könyvet ki is tudjuk küldeni. Előre utalás esetén természetesen visszatérítjük a kiadvány árát, egyéb esetekben töröljük vagy módosítjuk a megrendelést, a megrendelővel történt egyeztetést követően.

Vagyoni értékű jogok és a...

A Csjt., a Gt., a Tpt., az Szvt., és a privatizációval kapcsolatos jogszabályok együttes alkalmazásával összefüggő jogirodalmi álláspontok egy része, illetőleg a Legfelsőbb Bíróság elmúlt tíz évben kialakított házassági vagyonjogi ítélkezési gyakorlata a 2006-os új Gt.-be már beépült, a jövőben pedig – annak Javaslata szerint – előreláthatóan az új Polgári Törvénykönyv Családjogi Könyvébe (a továbbiakban: Csjk.) is beépül majd.

Mindezek miatt a jelen kiadványunk tartalmazza:  • a személyes, családi és háztartási célokat szolgáló vagyoni értékű jogokkal (haszonélvezeti, használati és bérleti jog, lízing stb.),

  • a Tpt. hatálya alá tartozó és a Tpt. hatálya alá nem tartozó értékpapírokkal (többek között a kárpótlási jegy alvagyoni jellegének megállapításával),

  • az aktív és passzív egyéni vállalkozói vagyon (tárgyi eszközök, tagi kölcsön, adó-és tb. tartozás stb.) alvagyoni jellegének és értékének megállapításával, az egyéni vállalkozó házastárs közös vagyonnal való egyoldalú rendelkezésének (a vállalkozásba „bevitt” vagyontárgyak egyoldalú értékesítésének vagy apportálásának) jogkövetkezményeivel, és a nem egyéni vállalkozó (másik) házastársnak a vállalkozó házastárs által kötött ügyletért az ügyletkötő harmadik személlyel szemben fennálló felelősségével,

  • a régi Szvt., az Szvt., az Úszt. és a 2006. évi X. törvénnyel (új Szvt.) szabályozott szövetkezetbeli részesedésekkel (szövetkezeti üzletrész, szövetkezeti részjegy, befektető szövetkezeti részjegy és átalakított befektető szövetkezeti részjegy), továbbá

  • a polgári jogi társaságbeli részesedés alvagyoni jellegének meghatározásával, valamint

  • a fentebb részletezett vagyontárgyak házastársak közötti megosztásának a lehetséges módozataival kapcsolatos jogirodalmi álláspontok ismertetését, és a Legfelsőbb Bíróság valamennyi ilyen tárgyú házassági vagyonjogi ügyben hozott határozatának a feldolgozását.

    A kiadvány lehetővé teszi és megkönnyítheti a fentebb részletezett vagyontárgyakkal összefüggő jogalkalmazási problémák minkénti megítélését és elősegítheti az új társasági jogi és házassági vagyonjogi jogszabályokra való zökkenőmentes áttérés lehetőségét is.Lehetséges, hogy a könyv már elfogyott, csak erről nem tudunk (régebbi kiadású könyveknél előfordul). Épp ezért, megrendeléskor nem tudjuk garantálni, hogy a könyvet ki is tudjuk küldeni. Előre utalás esetén természetesen visszatérítjük a kiadvány árát, egyéb esetekben töröljük vagy módosítjuk a megrendelést, a megrendelővel történt egyeztetést követően.


Webáruház készítés