Új jelszó kérése

Oktatási és kulturális jog

Fő kategória >Polgári és gazdasági jog >Oktatási és kulturális jog

Sorrend:

A helyi önkormányzatok

A kiadvány a jogintézmény alkotmányos alapkeretein túl – egy rövid európai kitekintést követően – bemutatja a helyi önkormányzatok • általános alapjogait;

 • területi tagozódását és megváltoztatásának rendjét;

 • feladat- és hatásköri rendszerét;

 • szerveit és szervtípusait;

 • az egyes szervek működésének alapelemeit;

 • az önkormányzati képviselők választásának, jogállásának, tevékenységének kapcsolatrendszerének összetevőit;

 • a képviselő-testület és bizottságai jogállását, feladat- és hatáskörét, működésük szabályait;

 • a polgármester, a jegyző önkormányzati szerepkörét;

 • a polgármesteri hivatal – a körjegyzőség – kettős (önkormányzati, államigazgatási) tevékenységének problémáit;

 • a helyi önkormányzatok együttműködéseinek (társulásainak) formáit és típusait;

 • az önkormányzati gazdálkodás alapkérdéseit;

 • a központi állami szervekkel való kapcsolati irányokat, e kapcsolatok tartalmát; az önkormányzatok – jelenleg éppen „szünetelő” – törvényességi ellenőrzésének folyamatát, követelményét;

 • a helyi önkormányzás sajátos (megyei jogú városi, fővárosi, illetve megyei) megnyilvánulási-működési formáit;

 • a helyi önkormányzatok szakmai, érdekképviseleti- és érdekvédelmi szövetségeit, és végül, de nem utolsó sorban

 • a helyi önkormányzás megvalósulásának közvetlen – helyi népszavazáson való részvételén túlmutató más – formáit, fórumait és eszközeit.

  A tankönyv-kézikönyv – olvasmányos stílusa, közérthető megfogalmazása – segítségével a helyi hatalom, a helyi önkormányzás alanya, a választópolgár is megfelelő ismereteket szerezhet az általa választott képviselő-testület, illetve a helyi népszavazás (népi kezdeményezés) jogintézménye mibenlétéről, a velük szemben támasztott követelményekről, továbbá a választópolgár/állampolgár helyi önkormányzásban való részvételének garanciáiról.

  A tartalmi teljesség jegyében a könyv melléklete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. LXV. törvény hatályos teljes szövegét, a könyvhöz mellékelt CD, pedig a kézikönyvben hivatkozott jogszabályokat és egyéb más dokumentumokat tartalmazza 2010. augusztus 31-i lezárással.

  A fentiek alapján a könyvet jó szívvel ajánljuk az állami és az önkormányzati közigazgatás tisztségviselőinek, vezetőinek, továbbá a humánügyi igazgatás területén dolgozó szakemberek számára, valamint a helyi önkormányzás elméleti és gyakorlati ismereteit oktató és tanulmányozó szakirányú felsőoktatás szakembereinek, illetve ezen intézmények hallgatóinak. A kiadványt haszonnal forgathatják a helyi önkormányzati testületekben választott képviselők, valamint a helyi önkormányzás megvalósulásában közreműködő személyek is.Lehetséges, hogy a könyv már elfogyott, csak erről nem tudunk (régebbi kiadású könyveknél előfordul). Épp ezért, megrendeléskor nem tudjuk garantálni, hogy a könyvet ki is tudjuk küldeni. Előre utalás esetén természetesen visszatérítjük a kiadvány árát, egyéb esetekben töröljük vagy módosítjuk a megrendelést, a megrendelővel történt egyeztetést követően.


Webáruház készítés