Új jelszó kérése
Termék részletek


Családi Jog

Családi Jog
 • Családi Jog
11 600 Ft
 • A HVG-ORAC Kiadó 2003 tavaszán indította háromhavonta megjelenő Családi Jog című folyóiratát, mely országosan az egyetlen, kifejezetten családjogi témákkal foglalkozó lap. Szerkesztői: Grád András ügyvéd, az ELTE t. egyetemi tanára, Katonáné Pehr Erika gyermekvédő, a PTE t. egyetemi docense, Kőrös András, a Kúria tanácsvezető bírája, Somfai Balázs, a PTE egyetemi docense és Szeibert Orsolya PhD az ELTE egyetemi adjunktusa.

  A folyóiratot több szempontból is a sokszínűség jellemzi.

  Valamennyi lapszám olyan módon kerül felépítésre, hogy abban a különböző hivatásrendekben tevékenykedő és családjoggal foglalkozó jogászok megtalálják az érdeklődésük szerinti, számukra hasznos tanulmányokat. Ennek megfelelően a lap szól a családjogi ügyekben jogi képviseletet ellátó ügyvédeknek, családjogi ügyeket tárgyaló bíráknak, de legalább ilyen mértékben foglalkozik a gyámhatóságon működő jogászokat érintő kérdésekkel. Ugyanakkor, éppen az ügyek összetettségére tekintettel a folyóirat hasznos azok számára is, akiknek ügyei a családjog, polgári jog, büntetőjog, közigazgatási jog, polgári eljárásjog, alkotmányjog határterületeit érintik.

  Kiemelten közlik a lapszámok a gyermeki jogokkal foglalkozó cikkeket – a gyermekjogi téma a folyóirat állandó tematikájának részét alkotja. A gyakorló jogász, és nem jogászként is családvédelemmel, gyermekvédelemmel foglalkozó kollégák munkájának segítése érdekében olyan tanulmányokat preferál a lap, amelyek gyakorlatorientáltak. A gyakorlatorientáltság jelentkezik az európai uniós jogforrásokkal, illetve a Hágai Nemzetközi Magánjogi Konferencia égisze alatt született dokumentumokkal kapcsolatos jogalkalmazási problémák bemutatása során is.

  A lap olvasótáborát ugyanakkor nem csak jogászok alkotják, hanem olyan szakmák képviselői is, akik a családjoggal rokon szakmákban tevékenykednek, így többek között pszichológusok, szociológusok, s a közölt tanulmányok között is rendszeresek azok, amelyek pszichológiával, oktatási kérdésekkel foglalkoznak.

  Természetesen a Családi Jog céljai között az is szerepel, hogy helyet adva az elméleti tanulmányoknak a családjog hazai és európai alakulásának tendenciáiról képet adjon, ennek megfelelően a lap kutatókhoz, egyetemi oktatókhoz, egyetemi hallgatókhoz, doktoranduszokhoz is szól, s ezzel összhangban jelentkeznek is kutatásaik eredményeivel, biztosított számukra a publikációs lehetőség. A folyóirat részben elméleti irányultsága tette lehetővé azt, hogy a Polgári Törvénykönyv Családjogi Könyvének kodifikációs munkálatairól folyamatosan tájékoztassa az olvasókat, s várhatóan a közeljövőben még több, az új családjogi rendelkezéseket ismertető, elemző, azokat megvitató, magyarázó munka kerül közlésre.



  A folyóiratban sor kerül egyes családjogi kérdések megvitatására is, akár egy-egy közleményen belül, akár olyan módon, hogy ugyanazt a témát különböző cikkek járják körül, s így lehetőség nyílik az ellentétes vélemények ütköztetésére is.
 • Kiadó
  HVG ORAC
  Megjelenés éve
  2 018
  ISBN SZÁM
  1589-7516
  Alcím
  <strong>Megjelenik:</strong> negyedévente
  Szerző(k)
  <strong>Főszerkesztő:</strong> Kőrös András<strong>Szerkesztők:</strong> Grád András, Katonáné Pehr Erika, Somfai Balázs, Szeibert Orsolya
Webáruház készítés