Új jelszó kérése

Büntetés-végrehajtási jog

Fő kategória >Büntető és szabálysértési jog >Büntetés-végrehajtási jog

Sorrend:

Büntetés-végrehajtás
A kötet a következő jogszabályt tartalmazza:

2013. évi CCXL. törvény a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról

Egységes szerkezetben a lezáráskor ismert, 2018. július 1. napján hatályba lépő módosításokkal.

Lehetséges, hogy a könyv már elfogyott, csak erről nem tudunk (régebbi kiadású könyveknél előfordul). Épp ezért, megrendeléskor nem tudjuk garantálni, hogy a könyvet ki is tudjuk küldeni. Előre utalás esetén természetesen visszatérítjük a kiadvány árát, egyéb esetekben töröljük vagy módosítjuk a megrendelést, a megrendelővel történt egyeztetést követően.

Magyar büntetés-végrehajtási jog
Az emberi jogok biztosítása, valamint a szankciók tartalmát képező jogkorlátozás törvényes végrehajtása iránti fokozódó jogállami igény – az új büntető jogszabályok megalkotására is figyelemmel – indokolttá tette a büntetőjoggal, büntetés-végrehajtási joggal szemben támasztott új követelmények megfogalmazását. A könyvből választ kapunk arra, hogy mennyire hatékonyak az egyes szankciók, milyen az általános és speciális megelőző hatásuk, mely körülmények befolyásolják a tartalmukat képező és más értékektől, érdekektől való ideiglenes, átmeneti, arányos jogfosztás gyakorlati megvalósulását. Szempont a társadalom védelme a bűnelkövetőtől, de szempont a végrehajtás során az ő védelme is a társadalom haragjától, a hatóság egyes megtévedt tagjainak esetleges önkényes eljárásától. Ezért kényes részét képezi a könyvnek a jogállami garanciarendszer működése is. A magyar büntetés-végrehajtási jog egyrészt egyetemi tankönyv, másrészt a jogi szakvizsgára készülő gyakorlati szakemberek számára is segítséget nyújt a felkészüléshez.

Lehetséges, hogy a könyv már elfogyott, csak erről nem tudunk (régebbi kiadású könyveknél előfordul). Épp ezért, megrendeléskor nem tudjuk garantálni, hogy a könyvet ki is tudjuk küldeni. Előre utalás esetén természetesen visszatérítjük a kiadvány árát, egyéb esetekben töröljük vagy módosítjuk a megrendelést, a megrendelővel történt egyeztetést követően.

Büntetés-végrehajtási jog és szabálysértési tételek
A 2013. évi CCXL. törvény és a 2012. évi II. törvény, valamint módosításaik

Büntetés-végrehajtási jog című segédkönyv a jogi szakvizsgára felkészüléshez kíván segítséget nyújtani. Azok az ismeretek találhatók meg benne, amelyek elvezethetik a T. Olvasót ennek a szakvizsgatárgynak akár a mélyebb megismeréséhez is. Abban a reményben íródott, hogy valóban segítőtársa tud lenni a büntetés-végrehajtási jogot már egyszer megtanult, avagy azt megismerni óhajtónak, az abból vizsgázni készülőnek. Az ismeretközlés olyan módszerét választottam, amely elsődlegesen a jogi felsőoktatás céljait már elsajátított, az elméleti alapokon már túljutott olvasónál nagyobb súlyt helyez a szakvizsga szempontjából fontos jogalkalmazási alapismeretekre és tapasztalatokra, a hatályos jogi szabályokra, a gyakorlati követelmények figyelembe vételére. A segédkönyv a jogi szakvizsgatételekre helyezi a hangsúlyt, az erre való felkészülést kívánja segíteni. Terjedelmes új törvények születtek, így a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló, 2013. évi CCXL. törvény (továbbiakban: Bv. Kódex) ennek módosítása, új végrehajtási rendeletek, de új Szabálysértési törvény is, több módosítással. A vizsgázónak pedig mindig a hatályos jogszabályokat kell ismernie.

A terjedelmi korlátok nem teszik lehetővé az egyetemi tananyag megismétlését, de leglényegesebb szempontjaira – a tételeken kívül -, amelyek a szakvizsgán is felmerülhetnek, segítségképpen szükséges kitérni. A cenzorok – 25 éves cenzori múltamból és gyakorlatomból kiindulva – nemcsak a tételeket kérdezik, úgy gondolják és egyébként helyeselhetően, hogy nem érettségiről, hanem jogi szakvizsgáról van szó, vagyis a jogi szakvizsga tárgyat ismerni kell, nemcsak a tételeket.

A Jogi Szakvizsga Bizottság Titkársága a szabálysértési jogból is e szakvizsgához sorolt kérdéseket technikai okok miatt; nem azért, mert ne tudná, hogy nem ide, nem ehhez a jogághoz tartozik. Az ezekre a kérdésekre adandó választ is tartalmazza külön függelékben a büntetés-végrehajtási jog után a segédkönyv, amely az 1996-ben e címen, majd 1999-ben, 2001-ben, 2006-ban, 2008-ban, 2010-ben és 2013-ban „Magyar büntetés-végrehajtási jog” címen kiadott tankönyveim és az azóta történt jogszabályi változás, valamint a bírói gyakorlat figyelembe vételével készült.

Lehetséges, hogy a könyv már elfogyott, csak erről nem tudunk (régebbi kiadású könyveknél előfordul). Épp ezért, megrendeléskor nem tudjuk garantálni, hogy a könyvet ki is tudjuk küldeni. Előre utalás esetén természetesen visszatérítjük a kiadvány árát, egyéb esetekben töröljük vagy módosítjuk a megrendelést, a megrendelővel történt egyeztetést követően.

Büntetés-végrehajtási jog

A büntetés-végrehajtási jog könyvünk segítséget kíván nyújtani egyrészt az egyetemi vizsgára, másrészt a jogi szakvizsgára felkészüléshez is.


Azok az ismeretek találhatók meg benne, amelyek elvezethetik a Tisztelt Olvasót ennek a diszciplínának, jogi szakvizsgatárgynak akár a mélyebb megismeréséhez is. Az ismeretközlés olyan módszerét választottuk, amely elsődlegesen a jogi felsőoktatás céljait szolgálja az elméleti alapokat már elsajátított olvasónál, nagyobb súlyt helyezve a jogalkalmazási alapismeretekre és az új joganyagra a tudományos és gyakorlati követelmények figyelembevételével.


 


Azt a késztetést szeretnénk az Olvasóban kialakítani, hogy olyan szakmai területről kapjon képet, amelynek állandó tökéletesítését a társadalom és más tudományok viszonylatában mindig szem előtt kell tartanunk. A tudománytól olyan tájékozódást is szolgálni alkalmas műveket igényel a társadalom, amelyek nemcsak elvont törvényszerűségeket, általános elvek kutatását és kritikáját, jogszabályok dogmatikus elemzését adják, hanem a jogintézmények rendszerbe foglalásával, fejlődésüket is bemutató világos leírásával kell a jog exkluzív birodalmát, egy-egy részterületét lehetőleg mindenki számára hozzáférhetővé tenni.


 


Az új Btk., valamint a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény is, továbbá az ezeket módosító törvények jelentős mértékben érintették, megváltoztatták a büntetés-végrehajtási jogot is. Könyvünk a most hatályos szabályozást ismerteti, mindezt kiegészítik a törvényekből és jogszabályokból kiragadott idézetek.


 


Részlet a könyv előszavából

6 000 Ft
6 000 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba

Webáruház készítés