Új jelszó kérése

Általános jog

Fő kategória >Egyéb >Általános jog

Sorrend:


Bírói gyakorlat füzetek - Különszám
Az előzetes döntéshozatali eljárás magyar tapasztalatai.

Lehetséges, hogy a könyv már elfogyott, csak erről nem tudunk (régebbi kiadású könyveknél előfordul). Épp ezért, megrendeléskor nem tudjuk garantálni, hogy a könyvet ki is tudjuk küldeni. Előre utalás esetén természetesen visszatérítjük a kiadvány árát, egyéb esetekben töröljük vagy módosítjuk a megrendelést, a megrendelővel történt egyeztetést követően.

Bírói gyakorlat füzetek - Perújítás a polgári perben

A füzetek – amelyek valójában inkább kisebb méretű kézikönyvek – az említett jogterületek anyagát dolgozzák fel. Az adott terület kisebb részterületekre, annak szűkebb jogi problémacsoportjait megtestesítő témákra van felosztva, majd ezeken belül találjuk a „vezető jogesetek” ismertetéseit.


 


A könyvek több tucat jogesetet ismertetnek, és külön érdekességük, hogy nemcsak folyóiratokban közzétett, hanem itt meg nem jelent, de a szerzők szerint mégis fontos kérdéseket taglaló határozatokat is.

Környezetvédelem 2002-2007
A környezetvédelmi ügyekkel foglalkozó jogi, közigazgatási szakemberek jogalkalmazói munkájuk során nap mint nap találkoznak olyan kérdésekkel, amelyekre a válasz a jogszabályok írott szövegéből nem olvasható ki. Az újonnan elfogadott jogszabályok körüli értelmezési nehézségek, illetve a régebbi jogszabályok modern jogszabályi környezettel való összhangjának a megteremtése olyan problémákat vet fel, amelyekre csak az egységes joggyakorlat tud megfelelő megoldásokat kialakítani.A környezetvédelmi tárgyú közigazgatási ügyeknek mára már széleskörű gyakorlata alakult ki. Számos olyan bírói ítélet született, amely a jogszabályok alkalmazása szempontjából alapvető jelentőségű. Ezen eseti döntések nagyban hozzájárulnak a környezetvédelmi jogalkalmazás egységes gyakorlatának a kialakításához. A környezetvédelmi közigazgatási perek bírói gyakorlata, amely ilyen eseti döntések gyűjteményét tartalmazza, azzal a céllal készült, hogy útmutatást nyújtson egyes gyakran felmerülő jogértelmezési kérdések megoldásához, egyben segítségül szolgáljon az egységes környezetvédelmi joggyakorlat kialakításához. A környezetvédelmi közigazgatási perek bírói gyakorlata a bírói döntéseket az alábbi témák szerinti csoportosításban tartalmazza:- levegőtisztaság-védelem,
- veszélyes hulladék,
- szennyvízbírság,
- zaj- és rezgés elleni védelem,
- természetvédelem,
- polgári perrendtartás,
- az államigazgatási eljárás általános szabályai.

Lehetséges, hogy a könyv már elfogyott, csak erről nem tudunk (régebbi kiadású könyveknél előfordul). Épp ezért, megrendeléskor nem tudjuk garantálni, hogy a könyvet ki is tudjuk küldeni. Előre utalás esetén természetesen visszatérítjük a kiadvány árát, egyéb esetekben töröljük vagy módosítjuk a megrendelést, a megrendelővel történt egyeztetést követően.

Az ügyészek nagy kézikönyve
A meritum célja, hogy az ügyészek, ügyészségi alkalmazottak munkáját – azok jogszabályi, joggyakorlati összefüggéseinek bemutatásával – részleteiben ismertesse.A meritum nagy tematikai egységei:• szervezet és igazgatás,
• javadalmazás,
• ügyészi nyomozás és nyomozás-felügyeleti tevékenység,
• büntetőbíróság előtti ügyészi tevékenység,
• a büntetés-végrehajtás ügyészi törvényességi felügyelete és jogvédelme,
• az ügyészség közérdekvédelmi feladatai,
• nemzetközi együttműködések.

Lehetséges, hogy a könyv már elfogyott, csak erről nem tudunk (régebbi kiadású könyveknél előfordul). Épp ezért, megrendeléskor nem tudjuk garantálni, hogy a könyvet ki is tudjuk küldeni. Előre utalás esetén természetesen visszatérítjük a kiadvány árát, egyéb esetekben töröljük vagy módosítjuk a megrendelést, a megrendelővel történt egyeztetést követően.

Bírói gyakorlat füzetek - Közlekedési bűncselekmények
A füzetek – amelyek valójában inkább kisebb méretű kézikönyvek – az említett jogterületek anyagát dolgozzák fel. Az adott terület kisebb részterületekre, annak szűkebb jogi problémacsoportjait megtestesítő témákra van felosztva, majd ezeken belül találjuk a „vezető jogesetek” ismertetéseit.A könyvek több tucat jogesetet ismertetnek, és külön érdekességük, hogy nemcsak folyóiratokban közzétett, hanem itt meg nem jelent, de a szerzők szerint mégis fontos kérdése...
Bírói gyakorlat füzetek - Társasági jogviták

A füzetek – amelyek valójában inkább kisebb méretű kézikönyvek – az említett jogterületek anyagát dolgozzák fel. Az adott terület kisebb részterületekre, annak szűkebb jogi problémacsoportjait megtestesítő témákra van felosztva, majd ezeken belül találjuk a „vezető jogesetek” ismertetéseit.


 


A könyvek több tucat jogesetet ismertetnek, és külön érdekességük, hogy nemcsak folyóiratokban közzétett, hanem itt meg nem jelent, de a szerzők szerint mégis fontos kérdéseket taglaló határozatokat is.

A művelődésigazgatás kézikönyve
A mű hazai viszonylatban is újszerű kezdeményezés, hiányt pótló vállalkozás. A felnőttoktatás – felnőttképzés jogi szabályozásának szférájában már számottevő publikációkkal rendelkező szerző szándékára a Bevezető néhány gondolata is utal: „Könyvem, jegyzetem fő célja az, hogy a … művelődésre, kultúrára, felnőttoktatásra – felnőttképzésre, (szak)képzésre, tehát az emberi erőforrás fejlesztésére vonatkozó (figyelemmel az iskolarendszeren kívüli oktatás-képzés legfontosabb hatályos joganyagára is) jogszabályi halmaz igazgatási területét egy csokorba szedve nyújtsam át hallgatóimnak, olvasóimnak.”

Ennek a lényeges törekvésnek megfelelve – a művelődést új dimenzióba helyezve – komoly segítséget képes nyújtani a könyv valamennyi (köz)igazgatást, jogot, andragógiát (művelődést) tanuló hallgatóknak, köztisztviselői és közalkalmazotti területen dolgozónak, egyáltalán a művelődés iránt érdeklődőnek és felhasználónak egyaránt.

Lehetséges, hogy a könyv már elfogyott, csak erről nem tudunk (régebbi kiadású könyveknél előfordul). Épp ezért, megrendeléskor nem tudjuk garantálni, hogy a könyvet ki is tudjuk küldeni. Előre utalás esetén természetesen visszatérítjük a kiadvány árát, egyéb esetekben töröljük vagy módosítjuk a megrendelést, a megrendelővel történt egyeztetést követően.

Bölcselet, vallás, állami egyházjog
A neves alkotmányjogász szerző munkájában a filozófia, a vallás és az állami egyházjog egymásra hatását vizsgálja.E tankönyv ismeretanyaga kiterjedt történeti, összehasonlító, értéktani és állami egyházjogi kutatásokra épül. A kulturális ismeretanyagban is rendkívül gazdag munka áttekinti a nyugati filozófia fontosabb irányzatait, bemutatja a legfontosabb vallásokat, majd részletesen elemzi az állam és az egyház viszonyát, különös tekintettel a magyarországi szabályozásra.A könyv lektora, Andrássy György filozófus professzor megállapította, hogy „példátlanul izgalmas, információkban rendkívül gazdag és magas szintű tananyag …, amely az érintett tárgy nehézségi fokához képest könnyen tanulható”.Reméljük, a lektori véleményt az egyetemi hallgatók és az olvasók tapasztalata is megerősíti.

Lehetséges, hogy a könyv már elfogyott, csak erről nem tudunk (régebbi kiadású könyveknél előfordul). Épp ezért, megrendeléskor nem tudjuk garantálni, hogy a könyvet ki is tudjuk küldeni. Előre utalás esetén természetesen visszatérítjük a kiadvány árát, egyéb esetekben töröljük vagy módosítjuk a megrendelést, a megrendelővel történt egyeztetést követően.

5 980 Ft
5 980 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Válogatott európai önkormányzati modellek
A jogösszehasonlítás ma már nem csak a közigazgatás-tudomány egyik fontos területe, hanem az egyetemi oktatásban is alapvető jelentőségűvé vált, esetünkben a jogászképzésben és a közigazgatási mesterképzésben is. A közigazgatási mesterképzésben a jog-összehasonlításon alapuló önkormányzati modellek című (kötelező) tantárgy egyúttal záróvizsga tárgy is. E kiadvány megismerteti a hallgatót, az érdeklődőt a főbb európai önkormányzati rendszerekkel, illetve a kialakuló, új törvényi szabályozáson alapuló magyar önkormányzati struktúra alapjaival.

Lehetséges, hogy a könyv már elfogyott, csak erről nem tudunk (régebbi kiadású könyveknél előfordul). Épp ezért, megrendeléskor nem tudjuk garantálni, hogy a könyvet ki is tudjuk küldeni. Előre utalás esetén természetesen visszatérítjük a kiadvány árát, egyéb esetekben töröljük vagy módosítjuk a megrendelést, a megrendelővel történt egyeztetést követően.

3 280 Ft
3 280 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba


Webáruház készítés