Új jelszó kérése

Általános jog

Fő kategória >Egyéb >Általános jog

Sorrend:


Kiegészítő melléklet a Választottbírók könyve című kötethez
E kiadvány – a hazai jogi könyvkiadásban újszerű módon – olyan anyagokkal bővíti a Választottbírók könyve című kiadványt, melyek hasznos és szükségszerű kiegészítői a kötetnek, de amelyek ugyanakkor az alapműbe terjedelmi okok miatt nem fértek be. A kiegészítő melléklet egyrészről a választottbíráskodás szabályozásának legfontosabb dokumentumait tartalmazza: így a legjelentősebb vonatkozó nemzetközi egyezmények szövege mellett a kiadványban megtalálható az UNCITRAL Választottbíráskodási Szabályzata, valamint a választottbíráskodásról szóló 1994. évi LXXI. törvény is. A kiadvány emellett a választottbírósági utat igénybe vevő jogalkalmazók számára gyakorlati segítséget is nyújt azáltal, hogy tartalmazza többek között a hazai választottbírói fórumok eljárási szabályzatait is.

Lehetséges, hogy a könyv már elfogyott, csak erről nem tudunk (régebbi kiadású könyveknél előfordul). Épp ezért, megrendeléskor nem tudjuk garantálni, hogy a könyvet ki is tudjuk küldeni. Előre utalás esetén természetesen visszatérítjük a kiadvány árát, egyéb esetekben töröljük vagy módosítjuk a megrendelést, a megrendelővel történt egyeztetést követően.

2 900 Ft
2 900 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
NŐ! a profit
A könyv Magyarországon elsőként kívánja bemutatni és gyakorlattá tenni a Női Erőforrás Menedzsmentet, amely diszciplinának a fontossága, aktualitása megkérdőjelezhetetlen. A könyv szól a nőknek, szól a vezetőknek, a HR szakembereknek, a férfiaknak, mindazon embereknek, akik örömet akarnak találni a munkájukban és egyensúlyt az életükben.- Az első rész a téma megalapozása után, az „Út a csúcsra” címmel, a nők egyéni küzdelmeivel, annak eszközeivel, módszereivel foglalkozik.
- A második rész a vállalatok feladatait, a fejlesztés útjait, korszerű megoldásait mutatja be.
- A harmadik rész a munka és magánélet összehangolásához, az egyensúlykereséshez kíván gyakorlati útmutatót adni.
- Végezetül kilenc INTERJÚ következik, sikeres nőkkel és férfiakkal, akik az életükben, munkájukban,a vezetői gyakorlatukban igyekeztek, igyekeznek megvalósítani a Női Erőforrás Menedzsment elveit és gyakorlatát, a vállalat, a közösség és a maguk javára.Interjúalanyok
- Lojalitást nem lehet pénzen venni - Ladányiné Laczai Csilla, az evopro-csoport HR-vezetője
- Hab a tortán - Tatár-Kiss Klára, a TESCO Hungary országos személyzeti igazgatója
- Nem kell ahhoz nőnek lenni, hogy gondunk legyen az anyukákra - Faragó Andor, a British Telecom BT Global Services európai szolgáltató központjának ügyvezetője
- Ne azért veregessenek vállon, mert nő vagyok - Sándorné Dr. Kriszt Éva, a Budapesti Gazdasági Főiskola rektora
- A mérleg nyelve - Nevelős Orsolya Stefanie, a Siemens Zrt. kommunikációs igazgatója
- A részmunkaidős lehetőség szárnyakat ad nekem - Márta Bettina, Arkon Zrt. Humán szakértő
- Reggel örömmel jönnek dolgozni, este nyugodtan mennek haza - Kovács Rajmund, polgármester, Budapest XVI. kerület
- Ami késik, nem múlik - Fejérdy Zsófia, PromoBox ügyvezető-tulajdonosAkik már olvasták a kéziratot:
„Felüdülés volt ezt a könyvet olvasni. Van pár könyv az életemben, amit ha leveszek a polcról s belelapozok, mindig kipottyan belőle egy-egy olyan gondolat, amely az épp aktuális problémáimra segít megoldást találni, s amely minden kézhezvételkor újdonságokat tartalmaz. Az ilyen könyveknek nálam külön "titkos" polcuk van a hálószobában - ez a könyv is a titkos polcra fog kerülni.
Miért unikum? Talán leginkább azért, mert végre valaki kimondja, hogy kevés az esélyeink egyenlőségét célul kitűzni. Sőt jobb, ha az esélyegyenlőséget méricskélő versengő nézőpont helyett a bennünk levő erőforrásokat – másképpen: talentumot – nem hagyjuk elpazarolni.S mindezt végre egy férfi tollából olvashatjuk!” (Szalai Piroska, a nők munkaerő-piaci helyzetéért felelős miniszteri biztos)„A női célcsoportban és munkaerőben rejlő lehetőségek kiaknázásához rögös út vezet és ennek egyszerűbbé tételéhez nyújt kiváló útmutatót és egyben pótólja az eddigi űrt e fontos témában Dr. Ternovszky Ferenc női erőforrás menedzsmenttel foglalkozó, ‘Nő, a profit’ című szakkönyve.” (Kővágó-Laky Andrea, ügyvezető igazgató, Ford Közép- és Kelet-Európai Értékesítő Kft.)„A nőknek a végzettségükhöz és képességeikhez, illetve a népességen belüli arányokhoz viszonyított alacsony részvétele a gazdaságban, és különösen a gazdasági szervezetek vezetésében afféle ördögi kör. Sajnos eleve kevés nőnek jut osztályrészül, hogy azonos teljesítményért azonos bért kapjon (az EU-ban nők átlagos órabére az jelenleg 16%-kal alacsonyabb, mint a férfiaké!), hát még arra, hogy életpályája ne legyen "felülről zárt": azaz ne csak joga, de gyakorlati lehetősége is legyen bármilyen csúcspozíció megszerzésére. Mindennek ugyanakkor következménye az is, hogy végül egyre kevesebb nő érez kedvet és biztatást ahhoz, hogy szakmai álmai megvalósításába egyáltalán belefogjon. Ezt az ördögi kört meg kell szakítanunk!Ez a rugalmatlan HR-politika pusztán "kvantitatív" szempontból, a nagy számok felől nézve is védhetetlen – legyen szó akár cégekről, akár nemzetek gazdaságáról. Az egyik legbeszédesebb adat ugyanis azt mutatja, hogy miközben az Európai Unió a 75%-os foglalkoztatottságot tűzte ki célul ahhoz, hogy az európai közösség legalább állni tudja a versenyt az Egyesült Államokkal, vagy Kínával szemben, ma a nők foglalkoztatottsági rátája legalább 12 százalékponttal alacsonyabb, mint a férfiaké.Mindez pedig egy dolgot jelent: akár az erőforrások, a foglalkoztatottak száma, akár az előnyös üzleti tulajdonságok, a munkatársak készségei felől közelítünk az üzleti terveinkhez: nők nélkül nem fog menni.
A szó legszorosabb értelmében kívánok tehát hasznos, azaz "profitábilis" olvasást mindannyiunknak!” (Papp István, a Microsoft Magyarország ügyvezető igazgatója)
5 270 Ft
5 270 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
A magyar bírósági gyakorlat
A Bibliotheca Curiae második kötete először teszi közzé a könyvsorozat történetében a Kúria egyik joggyakorlat-elemző csoportjának az elkészült kutatási eredményeit. „Az Európai Unió jogának alkalmazása: az előzetes döntéshozatali eljárások kezdeményezésének tapasztalatai” megnevezésű vizsgálat két fő kérdésre összpontosított. Először arra, hogy 2004 óta a magyar bíróságok összesen hány és milyen típusú ügyekben kezdeményeztek előzetes döntéshozatali eljárásokat, ezekben az ügyekben – az EU Bíróság határozatát követően – milyen érdemi döntést hoztak, és az a magyar jogalkotásra, illetve bírói gyakorlatra milyen hatással volt. A vizsgálat másik része arra irányult, hogy milyen ügyekben nem került sor előzetes döntéshozatali eljárásra annak ellenére, hogy a peres felek azt indítványozták.Ez a kötet minden jogágra kiterjedően, teljes körűen dokumentálja az EU csatlakozás első tíz évének vonatkozó magyar bírósági gyakorlatát. Az elismert egyetemi oktatókból és bírákból álló elemző csoport tagjai a könyvben mindvégig kifejtik jobbító szándékú észrevételeiket is.A kötetet haszonnal forgathatják mind az EU-jog magyar jogalkalmazása iránt érdeklődő elméleti, mind a konkrét jogvitákhoz támpontot kereső gyakorló jogászok.

Lehetséges, hogy a könyv már elfogyott, csak erről nem tudunk (régebbi kiadású könyveknél előfordul). Épp ezért, megrendeléskor nem tudjuk garantálni, hogy a könyvet ki is tudjuk küldeni. Előre utalás esetén természetesen visszatérítjük a kiadvány árát, egyéb esetekben töröljük vagy módosítjuk a megrendelést, a megrendelővel történt egyeztetést követően.

5 000 Ft
5 000 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Az ügyvédi felelősség és biztosítása
Az ügyvédi tevékenység az 1990-es évek kezdetétől jelentős változáson ment keresztül. A korábbi, klasszikusnak nevezett ügycsoportok mellett a gazdaság részéről intenzív igény jelentkezett összetett jogi feladatok ellátására, komplex tranzakciókban jogászi közreműködésre. Ez együtt jár azzal, hogy az ügyvédek felelőssége is előtérbe került.A szerzők a könyvben az ügyvédi felelősség gyakorlati szempontú bemutatására törekedtek, így az ügyvédi felelősség történeti, jogszabályi hátterének bemutatása mellett részletesen kitérnek a tipikus ügyvédi műhibákra, a MÜBSE gyakorlatára és az ügyvédi felelősségbiztosítás tárgykörére.Dr. Sándor István az ELTE ÁJK Római Jogi és Összehasonlító Jogtörténeti Tanszékének habilitált egyetemi docense, emellett a KRE ÁJK-n polgári jogot oktat és gyakorló ügyvéd is. Dr. Szűcs Brigitta ügyvéd, biztosítási szakjogász, a MÜBSE elnökségi tagja és több mint tizenöt éve vesz részt a MÜBSE kárrendezéssel foglalkozó Szolgáltatási Bizottságának munkájában.Kézirat lezárása: 2014. október 30.

Lehetséges, hogy a könyv már elfogyott, csak erről nem tudunk (régebbi kiadású könyveknél előfordul). Épp ezért, megrendeléskor nem tudjuk garantálni, hogy a könyvet ki is tudjuk küldeni. Előre utalás esetén természetesen visszatérítjük a kiadvány árát, egyéb esetekben töröljük vagy módosítjuk a megrendelést, a megrendelővel történt egyeztetést követően.

5 000 Ft
5 000 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Rugalmas ösztönzés
Könyvünk első kiadása 2005-ben, míg a második 2007-ben jelent meg. Akkor még szárnyalt világgazdaság, azóta azonban nagyban megváltozott a juttatások, és különös tekintettel rugalmas juttatások (cafeteria) szabályozási környezete.A könyv aktualizálását több tényező is szükségessé tette. Egyrészt jelentősen megváltozott a rugalmas juttatási rendszerek hazai gazdasági környezete, másrészről átalakult a szolgáltatók rendszere is, a külföldi szolgáltatók helyébe a magyar állam tulajdonában lévő szervezetek léptek.Jelen munkát azzal az igénnyel írták a szerzők, hogy folytassák a korábbi két sikeres kiadást megélt könyv által kitaposott utat.A könyvet egyaránt haszonnal forgathatják HR szakemberek, vállalatvezetők és azon érdeklődők, akik esetleg még a cafeteria rendszer bevezetése előtt állnak és azok is, akik meglévő rendszereiket szeretnék felülvizsgálni, hatékonyabbá tenni, növelve a juttatások ösztönző szerepét. A műben a Szerzők hazai és külföldi trendeket és tendenciákat egyaránt bemutatnak, emellett számos esettanulmány nyújt segítséget a pozitív példák megismerésében és elsajátításában, gyakorlati információ átadásában.Olvasói vélemények:„Minden szervezet sikere két lényegi pilléren nyugszik, amivel a vállalatvezetőknek tisztában kell lenniük:
1. motivált, elkötelezett, kooperatív, változást generáló kollégák
2. magas szervezeti rugalmasság, azaz képesség a gyors változásokraEz a könyv kiváló szakmai képet nyújt az ösztönzés és javadalmazás hazai és nemzetközi eszközeiről, gyakorlatáról. Általa bepillantást kapunk a jelen és a jövő motivációs tendenciáiba, ami inspirálja a versenyképes stratégiai gondolkodást és a hatékonyabb – megtérülőbb -, naprakészebb ösztönzési és javadalmazási eszközök portfóliójának kialakítását. Egyedülálló tudástár, 9 piaci esettanulmánnyal, minden érdeklődő, diák, szakember és vállalatvezető számára, tapasztalt szerzők tollából.” (Jagudits Ákos Stratégiai HR Vezető, Jabil Circuit Kft.)„A munka világára vonatkozóan számos motivációs elmélet, modell létezik. Mégis minden szakember számára szakmai kihívást jelent egy jól működő kompenzációs rendszer működtetése. A munka sohasem tekinthető véglegesnek, mert a változó világ és preferenciák megújulásra, a „játéktér” újrarajzolására késztetnek.A szerzők alapos összegző munkájukkal, kiváló elméleti alapot adnak ahhoz, hogy a motiváció - ösztönzés - és juttatás fogalomkörét, stratégiai lehetőségeit és gyakorlatát megismerjük. Azt ne feledjük, hogy a rendszerek önmaguktól nem működnek! Az érintett munkavállalók, a szervezet működése - mint egy érzékeny gépezet - visszajelzi munkánk eredményességét. A könyvben ehhez is kaphatunk praktikus útmutatást. A komplexitás igénye a témavezetésben végig tetten érhető, ettől alapvető szakirodalomnak is tekinthető. Aktualizált tartalma, esettanulmányai révén a gyakorló szakembereknek is hasznára válhat.”
(Takács Pálné Humánerőforrás igazgató, Magyar Posta Zrt.)
4 725 Ft
4 725 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Választójogi és népszavazási kommentárok
A könyv a következőket tartalmazza egy kötetben
- Kommentár az Európai Parlament tagjainak választásáról szóló 2003. évi CXIII. törvényhez
- Kommentár a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásáról
- Kommentár az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvényhez
- Kommentár a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvényhez
- Kommentár a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvényhez
- Kommentár a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvényhez

Lehetséges, hogy a könyv már elfogyott, csak erről nem tudunk (régebbi kiadású könyveknél előfordul). Épp ezért, megrendeléskor nem tudjuk garantálni, hogy a könyvet ki is tudjuk küldeni. Előre utalás esetén természetesen visszatérítjük a kiadvány árát, egyéb esetekben töröljük vagy módosítjuk a megrendelést, a megrendelővel történt egyeztetést követően.

8 390 Ft
8 390 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Felekezeti Egyházjog
A kötet egy többszerzős munka, ám hangsúlyozottan nem tanulmánykötet. A magyarországi történeti egyházak, illetve felekezetek történeti és főként hatályos joganyagának bemutatására vállalkoznak a szerzők. Ilyen értelemben a munka unikális jellegű, hiszen a hazai felekezetek vonatkozásában ilyen jellegű mű a múlt század eleje óta hiánycikk, ugyanis az egyes felekezetek saját felsőfokú, ma már egyetemi rangú intézményeikben csak a saját felekezetük joganyagát tanítják.A kötetben a következő felekezetek joga szerepel: katolikus kánoni jog, orthodox egyházjog, evangélikus egyházjog, protestáns, illetve református egyházjog története, hatályos református egyházjog, unitárius egyházjog, hatályos zsidó jog, a felekezetek hazai jogállása és a reformáció egyházszervezeti újításai.

Lehetséges, hogy a könyv már elfogyott, csak erről nem tudunk (régebbi kiadású könyveknél előfordul). Épp ezért, megrendeléskor nem tudjuk garantálni, hogy a könyvet ki is tudjuk küldeni. Előre utalás esetén természetesen visszatérítjük a kiadvány árát, egyéb esetekben töröljük vagy módosítjuk a megrendelést, a megrendelővel történt egyeztetést követően.

4 200 Ft
4 200 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Jogi lexikon (műbőr)
A Jogi lexikon kiadványunk átdolgozott, bővített kiadásának elektronikus változatát a szerzőkkel és szerkesztőkkel együttműködve díjmentesen elérhetővé tettük.

A Jogi lexikon a Kiadó gondozásában 1999-ben jelent meg először.

Ez volt az első összegző munka a huszadik század fordulóján megjelent Márkus-féle lexikon óta. (Magyar jogi lexikon, Szerk.: Márkus Dezső, 1-6. kötet, Budapest, Pallas, 1898-1907). A Jogi lexikon első kiadásának megjelenése óta Magyarországon, de vi...
Fenntartható gazdálkodás
A könyv a fenntartható fejlődés elméleti kérdéseit és gyakorlati megvalósíthatósági rendszerét vizsgálja egy közgazdász nézőpontjából. Arra a kérdésre keres választ, hogy több mint egy negyedszázaddal a fenntartható fejlődés elvének megjelenése után ez a szép és humánus elv vajon egy egyre inkább feledhető teória vagy a gazdasági gyakorlatban is megvalósítható és tartósan megvalósuló rendszer lesz-e.A könyv mind a hét fejezete erre a kérdésre keres...
4 190 Ft
4 190 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
A fájlcsere dilemma
A technológia megállíthatatlan fejlődésének és a fogyasztói igények folyamatos szélesedésének köszönhetően a szerzői jognak a történelem során minduntalan új kihívásokkal kellett szembenéznie. Az internet és a digitális technológiák elterjedésének köszönhetően minden eddiginél nagyobb feszültséget generált a fájlcserélés. A jogvédett tartalmak megosztása mára a társadalom jelentős részének mindennapos tevékenységévé, elméleti és gyakorlati jogviták tömegének forrásává vált. A fájlcserélés ugyanakkor átformálta az internethasználók gondolkodását is, veszélybe sodorva a szerzői jog sorsát. Pedig e jogterület a társadalom valamennyi tagja számára előnyökkel szolgál. A fájlcsere dilemma azonban megváltoztatta az eddigi arányokat, s ádáz csata eszközévé vált. Feloldható-e ez a konfliktus, s ha igen, hogyan? A jelen kötet a fájlcserélés technológiai, történeti, társadalmi, kulturális és leginkább jogi vonatkozásait veszi szemügyre, bőséges irodalmi és gyakorlati forrásokra támaszkodva. A konklúzió pedig nem lehet más: mindenkinek változtatnia kell a hozzáállásán, ha azt akarja, hogy az alkotó tevékenység ne csak védelemben, de általában véve megbecsülésben is részesedjék.

Lehetséges, hogy a könyv már elfogyott, csak erről nem tudunk (régebbi kiadású könyveknél előfordul). Épp ezért, megrendeléskor nem tudjuk garantálni, hogy a könyvet ki is tudjuk küldeni. Előre utalás esetén természetesen visszatérítjük a kiadvány árát, egyéb esetekben töröljük vagy módosítjuk a megrendelést, a megrendelővel történt egyeztetést követően.

2 990 Ft
2 990 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Diplomáciatörténet
A kiadvány az egyetemes állam- és jogtörténet keretébe illesztve áttekintést nyújt a diplomácia történetének legfontosabb eseményeiről az ókortól napjainkig.A történelmi elemek mellett a szerző gondot fordított arra is, hogy a diplomácia nemzetközi jogi alapjairól, a diplomácia intézményeinek kialakulásáról megfelelő ismereteket nyújtson, így a történeti anyag egyben a külpolitika végrehajtásában elsődleges szerepet játszó diplomácia jogi hátterét is kifejti. A mű a diplomáci...
3 990 Ft
3 990 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
 


Webáruház készítés