Új jelszó kérése

Adózás


Sorrend:

ÚJ
ÚJ
Új adóeljárási szabályok

A kiadványban a következő törvények hatályos szövege található:


   • 2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről

  • 2017. évi CLI. törvény az adóigazgatási rendtartásról

  • 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól

  • 45/2017. (XII. 22.) NGM rendelet az adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők nyilvántartásba vételéről és továbbképzéséről

2 490 Ft
2 490 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Adó, Vám és Illeték
A folyóiratot a kiadó azért alapította, hogy a hatóság munkatársait, a pénzügyi perekkel foglalkozó ügyvédeket és a pénzügyi tanácsadó szervezeteket segítse napi munkájukban. Szerkesztett formában a Kúria (korábban a Legfelsőbb Bíróság) iránymutató pénzügyi döntései közül azokat válogatja ki, melyek segíthetik az anyagi és eljárási jogszabályok értelmezését.A Kúria pénzügyi tárgyú döntései sok esetben rámutatnak azokra a típushibákra, amelyek elkerül...
32 400 Ft
32 400 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Controlling - út egy hatékony controlling rendszerhez
A könyv alapmű; a vállaltirányítási know-how nemzetközi nyelvén íródott, mely ma már a fejlett világban mindenütt azonos.

A kötet a mindennapi gyakorlatban jól használható útmutatást ad a controlling-rendszerek kialakításának elméletéről és gyakorlati tapasztalatairól, összefoglalja a controllingszakma sikeres műveléséhez szükséges ismereteket. Teszi ezt ágazattól függetlenül – szól a nonprofit szférához (közigazgatás, egészségügy, oktatás) csakúgy, mint a versenyszférában dolgozó...
5 240 Ft
5 240 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
ÚJ
ÚJ
Statisztika II. feladatgyűjtemény

A feladatgyűjtemény – a feladatok tartalmát és jellegét tekintve – elsősorban a felsőoktatási alapképzések gazdaságtudományi, üzleti képzésében résztvevő főiskolásoknak és egyetemistáknak készült. A feladatgyűjtemény tematikáját tekintve követi valamennyi gazdaságtudományi és üzleti alapképzés második féléves statisztika tárgyának tartalmát, így az egységesen szolgálhatja a hallgatók felkészülését minden felsőoktatási intézményben.


Minden témakörnél található egy minden részletre kiterjedően, esettanulmány jelleggel kidolgozott példa, amely gyakorlatban, részletes levezetéssel, szöveges értelmezésekkel mutatja be az eljárásokat, módszereket, mutatókat. A feladatok témakörönként nehézségi sorrendben követik egymást, összesen közel 150 feladatot tartalmaz a kötet. A megoldások külön fejezetben találhatók, ezzel is ösztönözve az önálló feladat megoldást, de lehetővé téve az önellenőrzést.


A kor követelményeinek megfelelően minden témakör tartalmaz számos olyan feladatot, amelyeket számítógép segítségével kell megoldani. A kiindulási adatok nemcsak nyomtatva szerepelnek a feladatgyűjteményben, hanem a forrás file-ok megtalálhatók majd a Wolters Kluwer kiadó honlapján is.


A feladatgyűjtemény egyik legnagyobb erénye, hogy minden kitűzött feladatnak tartalmazza a részletes megoldását, így az különösen alkalmas az anyag önálló, otthoni feldolgozásra is. Ebből kifolyólag ajánljuk a nappali képzésen túl a tipikusan alacsonyabb óraszámú esti, levelező tagozatos és távoktatási képzésben résztvevő hallgatóknak is.


A Statisztika II. feladatgyűjteményhez tartozó képletgyűjtemény a Statisztika II. feladatgyűjtemény képletein kívül a Statisztika I. feladatgyűjtemény képleteit is tartalmazza.

3 980 Ft
3 980 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
ÚJ
ÚJ
Statisztika képletgyűjtemény és táblázatok

A Statisztika II. feladatgyűjteményhez tartozó képletgyűjtemény a Statisztika II. feladatgyűjtemény képletein kívül a Statisztika I. feladatgyűjtemény képleteit is tartalmazza. A feltüntetett ár a kézbesítési díj összegét nem tartalmazza.

725 Ft
725 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Számviteli és gazdálkodási változások az államháztartás területén 2015

Az államháztartási területen könyvviteli szolgáltatást végzőknek – hasonlóan a korábbi évekhez – 2016. évben is kötelező továbbképzésen kell részt venniük.Kiadványunk a 2016. évi továbbképzésre készült a nemzetgazdasági miniszter által előírt kötelező tematikára épülve, több témakörben – ahol azt az adott témakör megkívánta – részletesebb magyarázatok, gyakorlati esetek bemutatásával.

A fentieknek megfelelően könyvünk az aktuális számviteli kérdések részben tartalmazza a 2016. évtől hatályos államháztartási számviteli változások részletes ismertetését és az ezekhez kapcsolódó könyvelési tételeket. A kötelező tematika előírta, hogy a változásokat gyakorlati feladatokon keresztül is ismertetni kell. Erre tekintettel könyvünk számviteli részhez kapcsolódó 1. számú mellékletében nyolc gyakorlati feladat található a kötelezően megadott témakörökben. A számviteli részben a 2016. évi változások mellett bemutatjuk a hibajavítási módokat elméleti szinten és a kötelező témakörök szerinti gyakorlati példákon keresztül is.

A számvitelt érintő jogszabályi környezet változásainak keretében kiadványunk ismerteti az államháztartási törvényben és a végrehajtására kiadott kormányrendeletben 2015. év során bekövetkezett változásokat. Szintén a kötelező tematika jegyében mutatjuk be a 2016. évtől hatályos, adózást érintő előírásokat.

Az államháztartási szakterület kötelező tematikája alapján készült oktatási anyag célja, hogy  • mind az oktatókat, mind a résztvevőket segítse a témakörök könnyebb feldolgozásában a továbbképzés ideje alatt;

  • a képzést követően kézikönyvként támogatást nyújtson a munkavégzés során felmerülő problémák megoldásához;

  • azoknak a munkatársaknak, szakmai vezetőknek is segítségükre legyen a mindennapi tevékenységükben, akiknek a kötelező továbbképzésen nem kell részt venniük; ezen felül

  • az államháztartási mérlegképes képzésben résztvevők számára is fontos lehet mind az írásbeli, mind a szóbeli vizsgákra történő felkészülésnél.

3 685 Ft
3 685 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Különös adózási módok az áfa rendszerében
Kiadványunk gyakorlati példákon szemléltetve részletesen ismerteti akülönös adózási módok elméleti joganyagának lényegét. Ennek keretében azonban nemcsak a speciális előírásokat mutatjuk be. Amennyiben szükséges, úgy az általános áfaszabályokat ugyancsak ismertetjük, annak érdekében, hogy teljes egészében láthatóvá váljék, miként működik az általános forgalmi adózás az adott speciális területen. Így a mezőgazdasági különös adózásnál a kompenzációs feláras rendszer mellett a könnyebb átlátható...
4 715 Ft
4 715 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Számlakiállítás és elektronikus számlázás a gyakorlatban
Kiadványunkban a szerzők a számla és egyéb bizonylatok kiállításának, valamint az elektronikus számlázásnak az alapvető szabályait foglalják össze. A téma tárgyalása során helyet kap a számla kötelező tartalmi elemeinek részletes ismertetése, kitérve többek között a számlázásban szereplő felek adataira, a teljesítés időpontjára és a számla egyéb dátumaira, a számla értékadataira, az áfaalapra, az alkalmazandó áfamértékre, valamint az adózási mechanizmusra is....
3 455 Ft
3 455 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba

Webáruház készítés