Új jelszó kérése
Termék részletek


A magyar munkajog I-III.

A magyar munkajog I-III.
 • A magyar munkajog I-III.
39 000 Ft
 • A Kúria bíráinak kommentárja a gyakorlat számára  A magyar munkajoggal hivatásszerűen foglalkozó szakembereknek (jogászok, HR- és gazdasági vezetők)szól ez a háromkötetes kapcsos kommentár. Szerkesztője és egyik szerzője a Kúria Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiumának vezetőhelyettese, társszerzői pedig a Kúria bírái. Céljuk, hogy a hatályos joganyagot és az ahhoz kapcsolódó felsőbírósági gyakorlatot rendszeresen megújítva, mindig az aktuális állapotában tárják az olvasók elé. Az olvasó a magyar munkajog hatályos jogszabályainak teljes rendszerét figyelemmel követheti, mindenekelőtt a munka törvénykönyvét, a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényt, a közalkalmazotti törvényt, valamint az e törvényekhez kapcsolódó egyéb munkajogi jogszabályokat. A kiadványban emellett az Európai Unió munkaügyi kérdésekben felmerülő jogának ismertetése is helyet kap.  A kiadó gyakorlatilag az új Mt. hatálybalépésével egy időben, 2012. július 2-án jelentette meg a Kommentár új, negyedik kiadását, amely már tartalmazta az új kódex hatálybalépése előtti módosításait, valamint az átmeneti rendelkezéseket is. Ezt követően mind a gazdasági szféra munkajogában, mind a közalkalmazotti jogban és a közszolgálati tisztviselőkre vonatkozó szabályozásban jelentős változtatásokra került sor, valamint az ítélkezési gyakorlat is folyamatosan formálódott, a kommentár azonban a rendszeres hatályosításoknak köszönhetően naprakész maradt.  A kommentár legutolsó, sorban hatodik – 2016. november 30. napjával lezárt – pótlapcsomagja feldolgozza az e nappal bezárólag bekövetkezett munkajogi változásokat. Az Mt. tekintetében így többek között azt, hogy hatályon kívül helyezésre került az iskolaszövetkezetekre vonatkozó XVII. fejezet, melynek eredményeként az iskolaszövetkezetben végzett tevékenység már nem minősül munkaviszonynak.  Módosult a Kjt. több rendelkezése is, így például a munkáltató személyében a törvény alapján bekövetkező változásra vonatkozó szabályok, de az aktualizálás emellett számba veszi a köznevelés, a felsőoktatás, az egészségügy, a művészeti ágazatok, a szociális ágazat és a gyermekvédelem közalkalmazottait érintő legújabb változásokat is.
  A Kttv.-t érintő módosítás összefügg a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény hatálybalépésével. E törvényhez kapcsolódóan módosultak a Kttv.-nek a tartós külszolgálatra vonatkozó egyes szabályai. A Kttv.-ben módosult emellett az illetménykiegészítésre vonatkozó szabályozás, különösen a pótlékok mértékét illetően.
  Az állami tisztviselőkről szóló törvény is változott az elmúlt időszakban, ezeket is részletezi a kommentár, továbbá feldolgozásra kerültek a Kúria újabb fontosabb ítéletei is, a kiemelkedő elvi kérdést taglaló döntések esetében az ügy tényállásának is az ismertetésével.

  Tájékoztatjuk Önt, hogy a kapcsos szerkezetű kiadványunk megrendelésével egyidejűleg, Ön jogosulttá és részesévé válik a hatályosító szolgáltatásunknak is. A kötet folyamatos hatályosságának fenntartását a Kiadó – a gyakorlati tapasztalatokra és jogszabályi változásokra tekintettel – a változásokat feldolgozó pótlapok kiadásával kívánja biztosítani, amelyek mindaddig megküldésre kerülnek az Ön részére, amíg írásban, kifejezetten ezzel ellentétes tartalmú nyilatkozat nem érkezik hozzánk. A pótlapok idei ára: 38 Ft / oldal.  Amennyiben ezen szolgáltatásunkra nem tart igényt, kérjük ezt, akár a megrendelésével egyidejűleg, akár a későbbiek folyamán bármikor írásban email, fax vagy postai levél útján szíveskedjen - honlapon közvetlenül elérhető ügyfélszolgálat elérhetőségein - felénk jelezni.  Tájékoztatjuk továbbá, hogy amennyiben a jogszabályváltozás oly mértékű, hogy a hatályosítás a pótlapok kiküldésével nem biztosítható, a Kiadó nem köteles további pótlapok küldésére. Ebben az esetben a Kiadó a pótlapok küldését megszünteti.  Felhívjuk szíves figyelmét arra is, hogy olyan esetben, amikor a Megrendelői érdeklődés megszűnik vagy jelentős mértékben lecsökken a kiadvánnyal és a pótlapokkal kapcsolatban, a Kiadó fenntartja magának a jogot arra, hogy beszüntesse a pótlapok kiadását és küldését.
 • Kiadó
  HVG ORAC
  Megjelenés éve
  2017
  ISBN SZÁM
  978-963-8213-31-0
  Alcím
  Kommentár a gyakorlat számára - Negyedik kiadás
  Szerző(k)
  Hajdu Edit; Mészárosné Szabó Zsuzsanna; Tallián Blanka; Tálné Molnár Erika
  Szerkesztő(k)
  Tálné Molnár Erika
Webáruház készítés