Új jelszó kérése
Termék részletek


A helyi önkormányzatok

A helyi önkormányzatok
 • A helyi önkormányzatok
 • A kiadvány a jogintézmény alkotmányos alapkeretein túl – egy rövid európai kitekintést követően – bemutatja a helyi önkormányzatok

  • általános alapjogait;
  • területi tagozódását és megváltoztatásának rendjét;
  • feladat- és hatásköri rendszerét;
  • szerveit és szervtípusait;
  • az egyes szervek működésének alapelemeit;
  • az önkormányzati képviselők választásának, jogállásának, tevékenységének kapcsolatrendszerének összetevőit;
  • a képviselő-testület és bizottságai jogállását, feladat- és hatáskörét, működésük szabályait;
  • a polgármester, a jegyző önkormányzati szerepkörét;
  • a polgármesteri hivatal – a körjegyzőség – kettős (önkormányzati, államigazgatási) tevékenységének problémáit;
  • a helyi önkormányzatok együttműködéseinek (társulásainak) formáit és típusait;
  • az önkormányzati gazdálkodás alapkérdéseit;
  • a központi állami szervekkel való kapcsolati irányokat, e kapcsolatok tartalmát; az önkormányzatok – jelenleg éppen „szünetelő” – törvényességi ellenőrzésének folyamatát, követelményét;
  • a helyi önkormányzás sajátos (megyei jogú városi, fővárosi, illetve megyei) megnyilvánulási-működési formáit;
  • a helyi önkormányzatok szakmai, érdekképviseleti- és érdekvédelmi szövetségeit, és végül, de nem utolsó sorban
  • a helyi önkormányzás megvalósulásának közvetlen – helyi népszavazáson való részvételén túlmutató más – formáit, fórumait és eszközeit.

   A tankönyv-kézikönyv – olvasmányos stílusa, közérthető megfogalmazása – segítségével a helyi hatalom, a helyi önkormányzás alanya, a választópolgár is megfelelő ismereteket szerezhet az általa választott képviselő-testület, illetve a helyi népszavazás (népi kezdeményezés) jogintézménye mibenlétéről, a velük szemben támasztott követelményekről, továbbá a választópolgár/állampolgár helyi önkormányzásban való részvételének garanciáiról.

   A tartalmi teljesség jegyében a könyv melléklete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. LXV. törvény hatályos teljes szövegét, a könyvhöz mellékelt CD, pedig a kézikönyvben hivatkozott jogszabályokat és egyéb más dokumentumokat tartalmazza 2010. augusztus 31-i lezárással.

   A fentiek alapján a könyvet jó szívvel ajánljuk az állami és az önkormányzati közigazgatás tisztségviselőinek, vezetőinek, továbbá a humánügyi igazgatás területén dolgozó szakemberek számára, valamint a helyi önkormányzás elméleti és gyakorlati ismereteit oktató és tanulmányozó szakirányú felsőoktatás szakembereinek, illetve ezen intézmények hallgatóinak. A kiadványt haszonnal forgathatják a helyi önkormányzati testületekben választott képviselők, valamint a helyi önkormányzás megvalósulásában közreműködő személyek is.

  Lehetséges, hogy a könyv már elfogyott, csak erről nem tudunk (régebbi kiadású könyveknél előfordul). Épp ezért, megrendeléskor nem tudjuk garantálni, hogy a könyvet ki is tudjuk küldeni. Előre utalás esetén természetesen visszatérítjük a kiadvány árát, egyéb esetekben töröljük vagy módosítjuk a megrendelést, a megrendelővel történt egyeztetést követően.

 • Kiadó
  HVG ORAC
  Megjelenés éve
  2 010
  Szerző(k)
  Belányi Márta, Csalló Krisztina, Feik Csaba, Fogarasi József dr.
  Szerkesztő(k)
  Fogarasi József dr.
Webáruház készítés