Új jelszó kérése
Termék részletek


Emberi jogi enciklopédia

Emberi jogi enciklopédia
 • Emberi jogi enciklopédia
10 000 Ft

Szerzők: Ádány Tamás Vince; Andorkó Imre; Balázs István; Balogh Csilla Tünde; Balogh Lídia; Bódi Stefánia; Bodzási Balázs; Bragyova András; Chronowski Nóra; Dinók Henriett; Dósa Ágnes; Elek Judit; Fazekas Judit; Fehér Lenke; Fekete Balázs; Friedery Réka; Gajduschek György; Ganczer Mónika; Gárdos-Orosz Fruzsina; Hajas Barnabás; Hajdú József; Halász Iván; Hegedűs Bulcsú; Hollán Miklós; Horváthy Balázs; Kadlót Erzsébet; Kajtár Gábor; Kardos Gábor; Karsai Krisztina; Kecskés Gábor; Kecskés Gábor; Kellner Szilvia; Kenderes György; Kerekes Zsuzsa; Koi Gyula; Kovács Ildikó; Lamm Vanda; Láncos Petra Lea; Lápossy Attila; Macher Gábor; Majtényi Balázs; Marinkás György; Molnár Tamás; Nagy Boldizsár; Pap András László; Polgári Eszter; Polyák Gábor; Rácz Zoltán; Salát Orsolya; Sántha Ferenc; Sárközy Tamás; Schweitzer Gábor; Simon Éva; Somody Bernadette; Sulyok Gábor; Szabó Marcel; Szajbély Katalin; Szalai Anikó; Szamel Katalin; Szappanyos Melinda; Szeibert Orsolya; Szemesi Sándor; Tóth Judit; Tóth Mihály; Turzó Timea; Vókó György; Weller Mónika; Zaccaria Márton Leó; Zakariás Kinga; Ziegler Dezső Tamás

 • Az emberi jogok államon belüli és nemzetközi védelme a második világháború után indult soha nem látott fejlődésnek; nem utolsósorban annak következtében, hogy az ENSZ célul tűzte ki „az emberi jogok és az alapvető szabadságok mindenki részére, fajra, nemre, nyelvre vagy vallásra való tekintet nélkül történő tiszteletben tartásának” előmozdítását és támogatását.

   

  Az elmúlt több mint hét évtized alatt nemcsak az emberi jogokra vonatkozó belső jogi, alkotmányos és törvényi szabályok, valamint a nemzetközi jogi normaanyag nőtt meg rendkívüli mértékben, de létrejöttek a jogok védelmének és betartásának nemzetközi és államon belüli eszközei és intézményei. A fejlődés egyik legnagyobb eredménye, hogy az emberi jogok ügye többé nem tekinthető az államok belső szuverenitásába tartozó kérdésnek, és a nemzetközi közösség felé az államok felelősséggel tartoznak az emberi jogoknak állampolgáraik és a területükön tartózkodó külföldiek számára történő biztosításáért.

   

  Kötetünk az emberi jogok témaköréből írott százkét tanulmányt tartalmaz, amelyek felölelik nemcsak az első, második és harmadik generációs emberi jogokat, hanem az emberi jogok kialakulásának történetét, az eszmetörténeti előzményeket, a jogok védelmének szervezeti és intézményi kereteit, egyes kiemelkedő jelentőségű szerződéseket, dokumentumokat, továbbá az emberi jogok témaköréhez kapcsolódó jogi fogalmakat; de megtalálhatók a kötetben egyes tradicionálisnak nem minősülő jogok, illetve vitatott alapjogok, sőt olyan kérdésről is szó van, mint az állati jogok problematikája.

   

  Az emberi jogokkal kapcsolatban gyakran alkalmazott különféle csoportosítási szempontok helyett – az enciklopédikus feldolgozásából adódóan – a kötetben a tanulmányok ábécérendben találhatók. Az egyes jogok kapcsán az írások a nemzetközi normákból indulnak ki, s foglalkoznak a hazai szabályozással, a nemzetközi bírói fórumok és különféle bizottságok, továbbá az Alkotmánybíróság gyakorlatával.

   

  Az enciklopédia hatvanhét szerző közös munkájának az eredménye. Ilyen nagy létszámú szerzői gárda esetén természetes, hogy a tanulmányok sokszínűek, ami részben a szerzői szabadságnak, részben pedig a különféle jogokkal kapcsolatos szakmai vitáknak is köszönhető.

   

  Az egyes írásokon belül, amennyiben olyan jog, fogalom, intézmény kerül említésre, amelyről a kötetben önálló tanulmány található, úgy arra a dőlt betűs szó előtti → utal. Minden tanulmány végén néhány tételből álló irodalomjegyzék segíti az olvasót a téma további tanulmányozásában. Szintén az olvasónak az emberi jogokkal kapcsolatos tájékozódását hivatott elősegíteni a kötet végén található, a témakör egészével összefüggő kommentárokat, összefoglaló munkákat tartalmazó bibliográfia. Miután vannak olyan emberi jogi fogalmak, szervezetek, intézmények, dokumentumok stb., amelyekről önálló tanulmányok nem készültek, azonban az egyes írásokban ezekről is szó van, így az azokra való rákereséshez a kötet végén található utalószavak jegyzéke ad útbaigazítást.

   

  Az enciklopédia szerkesztője valamennyi szerző nevében köszönetét szeretné kifejezni a kötet két lektorának, Kukorelli István és Lévay Miklós professzoroknak. Szintén köszönetet szeretne mondani a szerkesztőbizottság tagjainak, Bragyova András és Kardos Gábor professzoroknak, nélkülük ez az enciklopédia nem jöhetett volna létre.

   

  Lamm Vanda szerkesztő előszava

 • Kiadó
  HVG ORAC
  Megjelenés éve
  2018
  Oldalszám
  748
  ISBN SZÁM
  978 963 258 345 7
  Szerző(k)
  Ádány Tamás Vince; Andorkó Imre; Balázs István; Balogh Csilla Tünde; Balogh Lídia; Bódi Stefánia; Bodzási Balázs; Bragyova András; lásd a leírásban
  Szerkesztő(k)
  Lamm Vanda, Lektorok: Kukorelli István; Lévay Miklós
Webáruház készítés